Το Game of Thrones ε?ναι υποψ?φιο για τα βραβε?α SAG!

22:40

Ανακοιν?θηκαν οι υποψηφι?τητε? για τα βραβε?α SAG (Guild Actors Guild ) και το Game of Thrones ε?ναι υποψ?φιο σε δ?ο κατηγορ?ε?

 Πρ?τον, ο Peter Dinklage ε?ναι υποψ?φιο? για την εξαιρετικ? του απ?δοση σε μια σειρ? δρ?ματο?.

Παρακ?τω οι υποψηφι?τητε?:

Jason Bateman / Martin “Marty” Byrde – Ozark (Netflix)
Sterling K. Brown / Randall Pearson – This Is Us (NBC)
Peter Dinklage / Tyrion Lannister – Game of Thrones (HBO)
David Harbour / Jim Hopper – Stranger Things (Netflix)
Bob Odenkirk / Jimmy McGill/Saul Goodman – Better Call Saul (AMC)

?χει οριστε? σε αυτ? την κατηγορ?α τ?σσερι? φορ?? πριν, για τι? σεζ?ν 3, 4, 5 και 6 και δεν ?χει κερδ?σει ποτ?.

Δε?τερον το Game of Thrones ε?ναι υποψ?φιο για δραματικ? σειρ?

The Crown (Netflix)
Game of Thrones (HBO)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Stranger Things (Netflix)
This Is Us (NBC)

και για την εξαιρετικ? δρ?ση του σε μια σειρ? κωμωδ?α? ? δρ?ματο?.

Game of Thrones (HBO)
Glow (Netflix)
Homeland (Showtime)
Stranger Things (Netflix)
The Walking Dead (AMC)


Κατηγορ?ε?
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.