Η 7η σεζ?ν του Game of Thrones ε?ναι υποψ?φια στα κινηματογραφικ? βραβε?α!

19:14

Τα βραβε?α για το Game of Thrones συνεχ?ζονται.

Εκτ?? απ? τι? υποψηφι?τητε? για τα βραβε?α "Producers Guild Awards, Make-Up και Hair Stylists Guild Awards και Directors Guild of America awards το Game of Thrones, ε?ναι υποψ?φιο για ?να ακ?μη απ? την Αμερικανικ? Εταιρε?α Κινηματογρ?φου. Δ?ο επεισ?δια τη? τελευτα?α? σεζ?ν ε?ναι υποψ?φια στην κατηγορ?α ‘Episode of a Series for Non-Commercial Television’.

Παρακ?τω οι υποψηφι?τητε?:

1. Gonzalo Amat for The Man in the High Castle (“Land O’ Smiles”)
2. Adriano Goldman, ASC, ABC for The Crown (“Smoke and Mirrors”)
3. Robert McLachlan, ASC, CSC for Game of Thrones (“The Spoils of War”)
4. Gregory Middleton, ASC, CSC for Game of Thrones (“Dragonstone”)
5. Alasdair Walker for Outlander (“The Battle Joined”)

Οι νικητ?? θα ανακοινωθο?ν στι? 17 Φεβρουαρ?ου.


Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.