Τρει? υποψηφι?τητε? για το Game of Thrones στα βραβε?α παραγωγ?ν τη? Αμερικ?? (DGA)

17:34

Οι παραγωγο? τη? Αμερικ?? (DGA) θα δ?σουν βραβε?α προ? τιμ?ν τη? καλ?τερη? διοργ?νωση? του ?του? στι? 3 Φεβρουαρ?ου στο Beverly Hilton στο Λο? ?ντζελε?.

Το Game of Thrones ε?ναι μ?α απ? τι? πιο πλο?σιε? σειρ?? τη? τελευτα?α? δεκαετ?α?. Συνεπ??, ?χει σχεδ?ν π?ντα παρουσ?α σε αυτ? τα βραβε?α, με ?να επεισ?διο που ?χει οριστε? στην κατηγορ?α "Δραματικ? σειρ?". ?χασε τι? τ?σσερι? πρ?τε? σεζ?ν, αλλ? κ?ρδισε το βραβε?ο στην 5η και 6η σεζ?ν με τα επεισ?δια (David Nutter, for “Mother’s Mercy”) and 6 (Miguel Sapochnik, for “Battle of the Bastards”).

Μ?χρι τ?ρα, το Game of Thrones ε?χε μ?νο ?να επεισ?διο υποψ?φιο. Φ?το?, θα ?χει τρ?α στην κατηγορ?α "Δραματικ? σειρ?". Δε?τε τι? υποψηφι?τητε? παρακ?τω:

The Duffer Brothers, Stranger Things, “Chapter Nine: The Gate” (Netflix)

Unit Production Manager: Timothy Lonsdale
First Assistant Director: Richard Denault
Second Assistant Director: John R. Bonaccorse
Second Second Assistant Directors: David Champion, Robert S. Hoffman
Additional Second Assistant Directors: Clayton Thompson, Tyler Smith

Reed Morano, The Handmaid’s Tale, “Offred” (Hulu)

Unit Production Manager: Joe Boccia

Jeremy Podeswa, Game of Thrones, “The Dragon and the Wolf” (HBO)

Matt Shakman, Game of Thrones, “The Spoils of War” (HBO)

Alan Taylor, Game of Thrones, “Beyond the Wall” (HBO)

First Assistant Director: Toby Ford

Οι πιθαν?τητε? να κερδ?σει σε αυτ? την κατηγορ?α ε?ναι αρκετ? καλ??. Το μ?νο ερ?τημα ε?ναι ποιο? σκηνοθ?τη? θα π?ρει το βραβε?ο. 
Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.