Το Game of Thrones ε?ναι υποψ?φιο στα Make-Up και Hair Stylist καλλιτεχνικ? βραβε?α!

19:51

Το Guild Make-Up και Hair Stylists ?χει ορ?σει υποψ?φια την 7η σεζ?ν του Game of Thrones για τρ?α απ? τα π?ντε τηλεοπτικ? βραβε?α του.

Οι καλλιτ?χνε? τη? σειρ?? Game of Thrones, Jane Walker και Nicola Matthews ε?ναι υποψ?φιοι για το βραβε?ο Best Period/Character Make-Up. Οι συν?δελφο? του? ε?ναι οι ομ?δε? μακιγι?ζ "The Crown", "Saturday Night Live", "Bright" και "Stranger Things".

Ο Kevin Alexander και Candice Banks ε?ναι υποψ?φιοι για το βραβε?ο Best Period/Character Hair Styling με αντιπ?λου? το "The Crown", "Glow", "Saturday Night Live" και "Vikings"

Τ?λο?, οι Barrie Gower και Sarah Gowers ε?ναι υποψ?φιοι για το βραβε?ο Best Special Make-Up Effects μαζ? με τι? ομ?δε? "The Orville", "Saturday Night Live", "Stranger Things" και "The Walking Dead".

Τα αποτελ?σματα θα ανακοινωθο?ν στι? 24 Φεβρουαρ?ου.
Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.