Το Game of Thrones ε?ναι υποψ?φιο για τα βραβε?α PGA για ?βδομη συνεχ?μενη χρονι?!

20:54


Ο Συνεταιρισμ?? παραγωγ?ν τη? Αμερικ?? (PGA) ανακο?νωσε χθε? ?τι το Game of Thrones ε?ναι μεταξ? των υποψηφ?ων για τα 29α ετ?σια Βραβε?α Παραγωγ?ν.

Η 7η σεζ?ν ?χει προταθε? για το βραβε?ο Norman Felton για την εξαιρετικ? παραγωγ? τη?. ?σο εντυπωσιακ? κι αν ?ταν η 7η σεζ?ν, ο ανταγωνισμ?? ε?ναι, βεβα?ω?, αρκετ? σκληρ??. Το Game of Thrones ε?ναι εν?ντια στην 1η σεζ?ν τη? ιστορ?α? The Handmaid's Big Fairy Lies και στην 2η σεζ?ν των Stranger Things και The Crown.

Η σειρ? ε?ναι υποψ?φια κ?θε χρ?νο απ? το 2011, αλλ? ?χει κερδ?σει μ?νο μ?α φορ?, το 2015 για την 5η σεζ?ν. Π?ρυσι, ?χασε απ? την πρ?τη σεζ?ν του Stranger Things.

Η τελετ? απονομ?? θα διεξαχθε? στο Λο? ?ντζελε? στι? 20 Ιανουαρ?ου.


Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.