Το Game of Thrones κ?ρδισε στα βραβε?α SAG 2018

20:10

Χθε? πραγματοποι?θηκαν τα 24α Ετ?σια Βραβε?α Screen Actors Guild και φιλοξεν?θηκαν απ? την ηθοποι? Kristen Bell του The Good Place τη? NBC.

Η τελετ? προβλ?θηκε στο TBS και TNT και το Game of Thrones εκπροσωπ?θηκε με τρει? υποψηφι?τητε?. Το GoT κατ?φερε να φ?γει νικητ?? κερδ?ζοντα? το βραβε?ο για την εξαιρετικ? δρ?ση σε μια σειρ? κωμωδ?α? ? δρ?ματο?.

Το βραβε?ο ανακοιν?θηκε απ? την πρ?εδρο τη? SAG-AFTRA και ηθοποι? Gabrielle Carteris:


Συγχαρητ?ρια σε ?λου? του? νικητ??!
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.