Οι ηθοποιο? του Game of Thrones στι? Χρυσ?? Σφα?ρε?

11:52

Μπορε? το Game of Thrones να μην κ?ρδισε φ?το? καμ?α Χρυσ? Σφα?ρα, η παρουσ?α των ηθοποι?ν τη? σειρ?? στην απονομ? των βραβε?ων κ?ρδισε τι? εντυπ?σει?.
Emilia Clarke, Kit Harigton, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau και Gwendoline Christie παραβρ?θηκαν το βρ?δυ τη? Κυριακ?? στο κ?κκινο χαλ? και τα φλα? δεν σταμ?τησαν να αστρ?φτουν.

Πρ?τα απ? ?λου?, τι? εντυπ?σει? ?κλεψε το ζευγ?ρι τη? τηλεοπτικ?? χρονι??, Jon και Daenerys, ? αλλι?? Emilia Clarke και Kit Harigton. Η Emilia επ?λεξε ?να υπ?ρκομψο φ?ρεμα του ο?κου Miu Miu και βρ?θηκε ?νετα στην λ?στα με τι? πιο καλοντυμ?νε?. Στο λαιμ? φορο?σε ?να κ?σμημα του Harry Winston απ? διαμ?ντια 18.91 καρατ?ων.


Ο Kit πιστ?? στο θ?μα και το μ?νυμα τη? βραδι?? για την ενδυν?μωση των γυναικ?ν, επ?λεξε ?να total black look.Emilia και Kit φωτογραφ?θηκαν ?πω? πολλο? ?λλοι ηθοποιο? για το επ?σημο πορτρ?το των Χρυσ?ν Σφαιρ?ν, ?μω? η δικ? του? φωτογραφ?α ξεπ?ρασε σε δημοτικ?τητα κ?θε ?λλη φωτογραφ?α, ακ?μα και αυτ?? των νικητ?ν.Οι Targaryens παρουσ?ασαν μαζ? δυο βραβε?α:

Η μητ?ρα των δρ?κων ?δωσε και κ?ποιε? μ?νι συνεντε?ξει?:

Εκθαμβωτικ? ?ταν και η βασ?λισσα που αγαπ?με να μισο?με, Lena Headey.
Jaime και Cersei και π?λι μαζ?.Η π?ντα εντυπωσιακ? Gwendoline Christie.
Κομψ?τατο? και ο Nikolaj Coster-Waldau που μ?λι? ?κλεισε συμφων?α για να διαφημ?σει προ??ντα τη? εταιρε?α? Loreal.Χαρακτηριστικ?? στιγμ?? και β?ντεο τη? βραδι??:


Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.