Ν?ο site για τον κ?σμο των σειρ?ν!

12:50
To Lord of the Series ε?ναι ?να ν?ο εγχε?ρημα τη? ομ?δα? που δημιο?ργησε το 2011 το yessneaker.com! Μπορε? το επικ? Game of Thrones να τελε?ωσε, αλλ? τ?ρα ανο?γει ?να ν?ο κεφ?λαιο!

O Στ?φανο?, ο Βασ?λη? και η Δ?μητρα και ?λα τα παιδι? τη? ομ?δα? β?ζουν τα δυνατ? του? και απλ?νουν τα πλοκ?μια του? σε πολλ?? – πολλ?? – πολλ?εεε? τηλεοπτικ?? σειρ??, γεμ?τοι κ?φι, μπρ?ο και ?ρεξη! Αν ε?σαι κι εσ? ?να? σειροκαμ?νο? φαν θα βρει? μια ?αση με reviews, ν?α, προτ?σει?, β?ντεο, διαγωνισμο?? και πολλ? ?λλα! Το Lord of the Series απαρτ?ζεται απ? μια μεγ?λη ομ?δα αρθρογρ?φων ?τοιμοι να σε βομβαρδ?σουν με ν?α και απ?ψει? για το τι πα?ζει στο τηλεοπτικ? τοπ?ο!


Σα? ενημερ?νουμε πω? η σελ?δα μα? στο facebook θα αλλ?ξει απ? yessneaker.com σε GOT GR Fans - Lord of the Series ?που θα ?χουμε περιεχ?μενο απ? πολλ?? σειρ??!This is the most recent post.
Παλαι?τερη Αν?ρτηση
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.