ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Βραβε?α"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Βραβε?α. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


By : Marianne Garvey , CNN

Το Game of Thrones ?χει μια τερ?στια παρουσ?α στα φετιν? βραβε?α Emmy καθ?? και στην κατηγορ?α του Creative Art καθ?? ε?ναι υποψ?φιο για 32 βραβε?α Emmy  κ?τι που αποτελε? ρεκ?ρ που δ?σκολα καταρρ?πτεται. Τα βραβε?α αφορο?ν το συγκλονιστικ? φιν?λε τη? σειρ?? και ?δη το Game of Thrones μετρ? 10 βραβε?α τα οπο?α κατ?κτησε.


Η πολ?κροτη σειρ? τη? HBO, το αγαπημ?νο Game of Thrones , σ?ρωσε στην 70η απονομ? βραβε?ων Emmy . Μετ? την περσιν? του απουσ?α απ? τα βραβε?α , φ?το? επαν?λθε δυναμικ? κατατροπ?νοντα? τι? αντ?παλε? σειρ??. ?λη η βραδι? κ?λησε σαν μ?χη μεταξ? HBO και Netflix , ?που το HBO  κ?ρδισε το πιο σημαντικ? βραβε?ο , αυτ? τη? Καλ?τερη? Δραματικ?? Σειρ??.


Αρχοντ?πουλα του Westeros , μπορε? να αργε? η ν?α σεζ?ν του GOT ?μω? σα? ?χουμε ν?α για το κ?στ τη? σειρ?? που τ?σο αγαπ?τε. Καθ?στε αναπαυτικ? καθ?? θα μιλ?σουμε για τα Emmy Awards και τι? υποψηφι?τητε? μ?σα απ? το καστ.


Οι υποψηφι?τητε? συνεχ?ζουν να ?ρχονται για το Game of Thrones, και αυτ? τη φορ? η αγαπημ?νη μα? σειρ? συγκ?ντρωσε υποψηφι?τητε? για τον ?χο και τα οπτικ? εφ? απ? την Cinema Audio Society (CAS) και την Εταιρε?α Visual Effects Society (VES).

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.