ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Ν?α για την σειρ?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Ν?α για την σειρ?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Το Game of Thrones ?χει δυστυχ?? ολοκληρωθε?, αλλ? η HBO δεν θα μα? κρατ?σει για πολ? καιρ? μακρι? απ? το Westeros. Τα γυρ?σματα τη? ν?α? σειρ?? ?χουν ξεκιν?σει, ?πω? σα? ε?χαμε ενημερ?σει. Μπορε? να ονομαστε? Bloodmoon ? και Long Night. Το μ?νο δεδομ?νο ε?ναι πω? θα ?χουμε ν?α σειρ?!

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.