ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Ο?κοι"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Ο?κοι. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

O Ο?κο? Arryn ε?ναι ?να? απ? του? Μεγ?λου? Ο?κου? του Westeros και ο κυρ?αρχο? ο?κο? τη? Κοιλ?δα?. Κ?ρια ?δρα του? ε?ναι το Eyrie αλλ? ?χουν κι ?λλε? ?πω? το χειμεριν? κ?στρο στι? Π?λε? τη? Σελ?νη?. Tα δ?ο οχυρ? βρ?σκονται στο ψηλ?τερο βουν? τη? Κοιλ?δα?, Giant's Lance και το Eyrie θεωρε?ται απ?ρθητο.

Ο ο?κο? Velaryon του Driftmark κυβερν? το νησ? Driftmark, το μεγαλ?τερο νησ? του Blackwater Bay στα Crownlands. Το κ?στρο του? ε?ναι το High Tide. Ο επικεφαλ?? του ο?κου χρησιμοποιε? του? τ?τλου? Lord of the Tides και Master of Driftmark.
Ο ο?κο? Nymeros Martell του Sunspear ε?ναι ?να? απ? του? μεγ?λου? ο?κου? του Westeros και κυβερν? το Dorne. Το ?νομα Nymeros δε?χνει την καταγωγ? του? απ? τη Nymeria αλλ? σε γενικ?? γραμμ?? ονομ?ζεται Ο?κο? Martell. ?δρα του? ε?ναι το Sunspear στο νοτιοανατολικ? Dorne. 

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.