ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Παρωδ?α GOT"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Παρωδ?α GOT. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων
Ο Scheiffer Bates που τον γνωρ?σαμε απ? το πρ?το του β?ντεο και ?χει την ικαν?τητα να μιμε?ται απ?στευτα του? πρωταγωνιστ?? του Got - και ?χι μ?νο - δημοσ?ευσε και δε?τερο β?ντεο ?που μα? δε?χνει πω? θα ?ταν ?ταν κ?ποιοι απ? του? χαρακτ?ρε? διαβ?ζουν δι?φορα τυχα?α πρ?γματα.


?πω? θα μπορο?σε κανε?? να φανταστε?, η teaser αφ?σα τη? 6η? σεζ?ν ?χει αναδιατυπωθε? πολλ?? φορ?? απ? τ?τε που την ε?δαμε για πρ?τη φορ?. Μ?α απ? τι? καλ?τερε? παρωδ?ε? ?γινε απ? του? New York Mets, β?ζοντα? τον Matt Harvey στη θ?ση του Jon Snow.


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.