ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Πλ?σματα"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Πλ?σματα. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Tο 4o επεισ?διο ?δωσε σε ?λου? του? φαν, βιβλιοφ?γου? ? μη, μια γε?ση απ? τον κ?σμο των Walker. Το τ?λο? του επεισοδ?ου "Oathkeeper " ?κλεισε με μια μεγ?λη στιγμ? των Walker.Μια απρ?σμενη ματι? στον απομακρυσμ?νο μυστικ? κ?σμο του?, στην ?γνωστη γη Π?ρα απ? το Τε?χο?.

Οι δρ?κοι ε?ναι μαγικ? πλ?σματα που ?ζησαν στι? ηπε?ρου? του Westeros και του Essos και μ?χρι πρ?σφατα θεωρο?ταν εξαφανισμ?να για π?νω απ? εκατ?ν πεν?ντα χρ?νια.

Τα κορ?κια ε?ναι ε?δο? μεγ?λων μα?ρο-φτερωτ?ν πτην?ν που κατ?γονται απ? το Westeros. Παρ?μοια με τα κορ?κια του αληθινο? κ?σμου, μ?νο πιο ισχυρ? με καλ?τερο ?νστικτο κατε?θυνση?. 

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.