ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Συνεντευξει?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Συνεντευξει?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Το Game of Thrones τελε?ωσε και επ?σημα και ο Ορ?στη? με την Δ?μητρα σχολι?ζουν την επικ? σειρ? φαντασ?α? του Martin, τα προβλ?ματα τη? 8η? σεζ?ν και το τ?λο? τη? σειρ??! Τι αλλαγ?? να περιμ?νουμε στα βιβλ?α;Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με την αν?λυση του φιν?λε του 8ου και τελευτα?ου κ?κλου του Game of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με την αν?λυση του π?μπτου επεισοδ?ου του 8ου κ?κλου του Game of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με την αν?λυση του τρ?του επεισ?διου του 8ου κ?κλου του Game of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με  την αν?λυση τη? πρεμι?ρα? του 8ου κ?κλου του Game Of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones αφιερωμ?νη σε ?λου? του? κ?κλου? του Game Of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με  την αν?λυση του trailer του 8ου κ?κλου του Game Of Thrones απ? την NOVA.Ποια θεωρε?τε την πιο σημαντικ? στιγμ? τη? σειρ?? και γιατ?; Δεν θα μπορο?σε να ε?ναι μ?νο μια. Η γ?ννηση των δρ?κων, ο Κ?κκινο? Γ?μο?, ο θ?νατο? του Tywin, τα σχ?δια του Μικροδ?χτυλου και ο ερχομ?? του Stannis στο Τε?χο? ε?ναι μερικ?? απ? τι? κ?ριε?, χωρ?? οι ?λλε? να ε?ναι αδι?φορε?. Το GoT ε?ναι ανατρεπτικ? και αλλ?ζει συνεχ?? τα δεδομ?να.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.