ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Χαρακτ?ρε?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Χαρακτ?ρε?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Το φιν?λε ?φερε ?να καλ? τ?λο? για του? Σταρκ, με την ?ρυα να χαρ?ζει το δικ? τη? ταξ?δι, την Σ?νσα να γ?νεται η Βασ?λισσα του Βορρ? και τον Μπραν να εκλ?γεται Βασιλι?? των πλ?ον ?ξι βασιλε?ων αφο? ο Βορρ?? ανεξαρτητοποι?θηκε. Τι γ?νεται ?μω? με τον Τζον;

Ο anti-heroe Σ?ντορ, περισσ?τερο? γνωστ?? στο Γου?στερο? ω? το Κυνηγ?σκυλο, ξεκ?νησε απ? πιστ? «σκυλ?κι» του βασιλι? και εξελ?χθηκε μ?σα απ? το ταξ?δι του αν? τι? σεζ?ν σε ?ναν αγαπητ? χαρακτ?ρα.

Η Cersei δεν ?ταν η μ?νη απρ?θυμη με το να κοιμηθε? με τον Euron Greyjoy. Η ηθοποι?? που την υποδ?εται, η Lena Headey, δυσκολε?τηκε να πειστε? πω? ο χαρακτ?ρα? τη? θα κοιμηθε? με τον πειρατ?.


O Daemon Targaryen ?ταν γιο? του πρ?γκιπα Baelon Targaryen, αδερφ?? του βασιλι?? Viserys Targaryen του πρ?του και δε?τερο? σ?ζυγο? τη? Rhaenyra Targaryen. Ε?χε τον δρ?κο Caraxes και το βαλυριαν? ξ?φο? Dark Sister το οπο?ο του δ?θηκε σε ηλικ?α 16 ετ?ν, ?ταν χρ?στηκε ιππ?τη? απ? τον παππο? του και τ?τε βασιλι? Jaehaerys τον Πρ?το.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.