ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Arryn"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Arryn. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο Jon Arryn γενν?θηκε το 225 AL και ?ταν ο ?ρχοντα? του Eyrie, Υπερασπιστ?? τη? Κοιλ?δα? και Φ?λακα? τη? Ανατολ??. Υπηρ?τησε ω? Χ?ρι του βασιλι? Robert Baratheon απ? 283 AL μ?χρι το θ?νατ? του το 298 AL.

Ο Εlbert Arryn ?ταν μ?λο? του ο?κου των Arryn και ανιψι?? του ?ρχοντα Jon Arryn. Κατ? τη στιγμ? του θαν?του του ?ταν ο κληρον?μο? τη? Κοιλ?δα?. Γενν?θηκε περ?που την ?δια χρονικ? στιγμ? που π?θανε ο πατ?ρα? του Ronnel.

O Ο?κο? Arryn ε?ναι ?να? απ? του? Μεγ?λου? Ο?κου? του Westeros και ο κυρ?αρχο? ο?κο? τη? Κοιλ?δα?. Κ?ρια ?δρα του? ε?ναι το Eyrie αλλ? ?χουν κι ?λλε? ?πω? το χειμεριν? κ?στρο στι? Π?λε? τη? Σελ?νη?. Tα δ?ο οχυρ? βρ?σκονται στο ψηλ?τερο βουν? τη? Κοιλ?δα?, Giant's Lance και το Eyrie θεωρε?ται απ?ρθητο.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.