ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "BLU-RAY"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα BLU-RAY. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Οι γιορτ?? πλησι?ζουν, οπ?τε δεν ε?ναι τυχα?ο το γεγον?? ?τι το HBO θα κυκλοφορ?σει σ?ντομα τα Blu-Ray και DVD τη? 7η? σεζ?ν του Game of Thrones στι? 12 Δεκεμβρ?ου.

Ω? συν?θω?, τα σετ θα περιλαμβ?νουν μια σειρ? ειδικ?ν χαρακτηριστικ?ν για να διασκεδ?σουν το fan κοιν?. Σ?μερα, ρ?χνουμε μια κρυφ? ματι? σε κ?ποια απ? αυτ? τα ?λλα χαρακτηριστικ?.


Π?ρασε ?να? μ?να? απ? το φιν?λε τη? 6η? σεζ?ν του Game of Thrones, αλλ? ?λα τα 10 επεισ?δια, καθ?? και μια σειρ? απ? ειδικ? χαρακτηριστικ?, θα ε?ναι διαθ?σιμα για να κατ?βουν σε μ?λι? δ?ο ημ?ρε?. Η πλ?ρη? ?κτη σεζ?ν ?ρχεται την 1η Αυγο?στου σε πλατφ?ρμε? ?πω? το iTunes, Vudu, Amazon β?ντεο, το Google Play, και Flixter.
Το Blu-Ray/DVD τη? 5η? season κυκλοφορε? και επ?σημα σ?μερα 15 Μαρτ?ου 2016. Το DVD εκτ?? β?βαια απ? τα επεισ?δια τη? 5η? season περι?χει και αρκετ?? κομμ?νε? σκην??, παρασκ?νια αλλ? και β?ντεο με ιστορ?ε? του Westeros.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.