ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Bolton"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Bolton. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο ?ρχοντα? Roose Bolton ε?ναι ο επικεφαλ?? του ο?κου Bolton και πλ?ον ?ρχοντα? του Winterfell. Κ?νει συχν? αφαιμ?ξει? με βδ?λλε? πιστε?οντα? ?τι βελτι?νει την υγε?α του και με αποτ?λεσμα κ?ποιοι να τον αποκαλο?ν Leech Lord.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.