ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Clegane"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Clegane. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο anti-heroe Σ?ντορ, περισσ?τερο? γνωστ?? στο Γου?στερο? ω? το Κυνηγ?σκυλο, ξεκ?νησε απ? πιστ? «σκυλ?κι» του βασιλι? και εξελ?χθηκε μ?σα απ? το ταξ?δι του αν? τι? σεζ?ν σε ?ναν αγαπητ? χαρακτ?ρα.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.