ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "GotGRFans exclusives"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα GotGRFans exclusives. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεωνΓια ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με την αν?λυση του φιν?λε του 8ου και τελευτα?ου κ?κλου του Game of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με την αν?λυση του π?μπτου επεισοδ?ου του 8ου κ?κλου του Game of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με την αν?λυση του τρ?του επεισ?διου του 8ου κ?κλου του Game of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones με  την αν?λυση τη? πρεμι?ρα? του 8ου κ?κλου του Game Of Thrones απ? την NOVA.Για ?σου? δεν μπ?ρεσαν ? δεν πρ?λαβαν, παρακολουθ?στε την live εκπομπ? για το Game Of Thrones αφιερωμ?νη σε ?λου? του? κ?κλου? του Game Of Thrones απ? την NOVA.


Μ?α απ? τι? παρουσ?ε?, που τ?μησαν το φετιν? AthensCon festival, ?ταν ο Σκοτσ?ζο? ηθοποι?? Clive Russell, γνωστ?? στο κοιν? του Game of Thrones απ? το ρ?λο του ω? Brynden Tully (Blackfish). Παρ? τη κοσμοσυρρο? του φεστιβ?λ ε?χε την καλοσ?νη να μα? παραχωρ?σει δυο λ?για για το συγκεκριμ?νο ρ?λο του!
Με μεγ?λη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε το AthensCon 2017, το μεγαλ?τερο συν?δριο pop κουλτο?ρα? στην Ελλ?δα, που πραγματοποι?θηκε το πρ?το Σαββατοκ?ριακο του Δεκεμβρ?ου στο κλειστ? γ?πεδο του Tae Kwo Do στο Παλ. Φ?ληρο.

21:02 ,Το yessneaker.com θα παρευρεθε? για δε?τερη συνεχ? χρονι? στο μεγαλ?τερο συν?δριο ποπ-κολτο?ρα?, στο Athens Con. Π?ρυσι με την δικ? σα? στ?ριξη και το δικ? σα? ενδιαφ?ρον ε?χαμε μια πετυχημ?νο παρουσ?α (το panel μα? το οπο?ο μπορε?τε να δε?τε εδ?). ?τσι και φ?το? εμε?? θα ε?μαστε εκε? για… Game Of Thrones, και ?χι μ?νο, panel. Το καλ?τερο; Το φετιν? θα ε?ναι δ?ωρο και θα χωρ?ζεται στι? δ?ο ημ?ρε?.

20:01 ,Το “Game of Thrones” αποτελε? ?να τηλεοπτικ? φαιν?μενο που ?χει εν?σει εκατομμ?ρια ανθρ?που? παγκοσμ?ω? κ?νοντ?? του να αναμ?νουν το επ?μενο επεισ?διο τη? σειρ?? με αγων?α. Η ομ?δα παραγωγ?? τη? HBO δημιο?ργησε ?να εντυπωσιακ? αποτ?λεσμα στην μικρ? οθ?νη δ?νοντα? σ?ρκα και οστ? στον κ?σμο που δημιο?ργησε αρχικ? ο George R.R. Martin στο χαρτ?.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.