Ο Ο?κο? Karstark του Karhold ε?ναι ?να αρχοντικ? απ? το Βορρ? και υποτελε?? των Stark.