ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "LOTR"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα LOTR. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

15:23 ,

Η ανερχ?μενη σειρ? τη? Amazon για το Lord of the Rings βρ?κε ?ναν απ'του? πρωταγωνιστ?? τη?! ?πω? μετ?δωσε το Variety, ο Will Poulter απ?κτησε ?ναν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην σειρ?, δ?χω? να ?χουν δοθε? περετα?ρω πληροφορ?ε?.

22:51

Σ?μφωνα με πληροφορ?ε? η πρ?τη σεζ?ν τη? τηλεοπτικ?? σειρ?? Lord of the Rings του Amazon θα αποτελε?ται απ? 20 επεισ?δια. Η ε?δηση προ?λθε απ? μια συν?ντευξη του Tom Shippey που αποτελε? μ?λο? τη? δημιουργικ?? ομ?δα? τη? σειρ??.

11:42

Με ?να teaser επ?λεξαν οι παραγωγο? και οι συντελεστ?? τη? σειρ?? του Amazon, Lord of the Rings να καλωσορ?σουν το κοιν?. Στο β?ντεο φα?νονται ?λοι και ?λα ?τοιμα ?στε να προχωρ?σουν στο επ?μενο β?μα που ε?ναι τα γυρ?σματα.

11:26

Αρκετο? απ? εμ??, μετ? το τ?λο? τη? αγαπημ?νη? μα? σειρ??, περιμ?νουμε αγωνιωδ?? την σειρ? prequel για το Lord of The Rings, που θα προβληθε? απ? την Amazon στο ?μεσο μ?λλον εν? πρ?σφατα σα? ενημερ?σαμε για τον σκηνοθ?τη των πρ?των επεισοδ?ων. Υπ?ρξαν αναφορ?? πω? η σειρ? με τον προ?πολογισμ? των σχεδ?ν 1,5 δισεκατομμυρ?ων ευρ? ( η ακριβ?τερη στην ιστορ?α τη? τηλε?ραση?) θα γυριστε? στην Σκωτ?α, αλλ? πλ?ον αυτ? ?λλαξε και μεγ?λο κομμ?τι των γυρισμ?των θα γ?νουν στην Ν?α Ζηλανδ?α, ?που ?γιναν και τα γυρ?σματα τη? θρυλικ?? σειρ?? ταινι?ν.

16:21


Σ?μφωνα με πληροφορ?ε? του Deadline o Juan Antonio (J.A.) Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom, The Orphanage, The Impossible) θα σκηνοθετ?σει τα δυο πρ?τα επεισ?δια τη? ν?α? επικ?? σειρ?? φαντασ?α? του Amazon που θα αποτελε? το τηλεοπτικ? prequel του Lord of The Rings.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.