ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Polls"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Polls. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

20:33
Δε?τε τα αποτελ?σματα των δημοσκοπ?σεων σ?μφωνα με τι? δικ?? σα? προτιμ?σει? για το Ποια ?ταν η καλ?τερη σκην? δρ?ση? στην 4η σεζ?ν;  Ποια ?ταν η καλ?τερη σκην? θαν?του στην 4η σεζ?ν; και Ποια ?ταν η καλ?τερη ηθοποι?? τη? 4η? σεζ?ν;

OΚ, ?χι τ?σο γρ?γορα. Α? πο?με απλ? ?τι ο ?να? ημιτελικ?? κρ?θηκε στο 1% διαφορ? ψ?φων (οργισμ?νοι ψηφοφ?ροι θα ζητ?νε recount, καν?να Μπου?-Γκορ) εν? ο ?λλο?, εχμ, ?χι τ?σο. Κοιν??, ?να ντ?ρμπι κι ?να? περ?πατο?. Π?με να δο?με λοιπ?ν τι ?γινε.

Α? το δ?σουμε. Ο τελικ?? σα? ε?ναι Daenerys εναντ?ον Tyrion!

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.