ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 3"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 3. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

?χουμε ακ?μη ?να ν?ο clip απ? το Game of Thrones season 3 Blu-ray extra, και ε?ναι μια ευγενικ? προσφορ? του ETOnline. Σε αυτ?, οι παραγωγο? David Benioff και D.B. Weiss μιλο?ν για την διορατικ?τητα του Samwell Tarly και τη στιγμ? που γ?νεται ?να? οδηγ?? στα μ?τια τη? Gilly, το αντικε?μενο τη? αγ?πη? του.

Το Blu - ray.com ?χει κυκλοφορ?σει το πρ?το review του Game of Thrones: The Complete Third Season σε Blu - ray. Ω? συν?θω? , κερδ?ζει υψηλ? βαθμολογ?α για τι? τεχνικ?? πτυχ?? του , ?πω? η ποι?τητα εικ?να? και ?χου. Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.