ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 4"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 4. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο Kristian Nairn μιλ? για τι? διασκεδαστικ?? στιγμ?? που ε?χε στην 4η σεζ?ν και τα ν?α μυστ?ρια που παρουσι?ζονται στο τελευτα?ο επεισ?διο. Αποκαλ?πτει, επ?ση?, την ελπ?δα του για το μ?λλον του Hodor και συμφωνε? με τι? αντιδρ?σει? του σε μερικ?? απ? τι? πιο μεγ?λε? στιγμ?? τη? 4η? σεζ?ν.


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.