ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 8"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 8. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Το Game of Thrones τελε?ωσε και επ?σημα και ο Ορ?στη? με την Δ?μητρα σχολι?ζουν την επικ? σειρ? φαντασ?α? του Martin, τα προβλ?ματα τη? 8η? σεζ?ν και το τ?λο? τη? σειρ??! Τι αλλαγ?? να περιμ?νουμε στα βιβλ?α;


Πιθαν?τατα αρκετο? απογοητευτ?κατε απ'το γεγον?? ?τι η ?ρυα ποτ? δεν αντιμετ?πισε την Σ?ρσε? στην τελευτα?α σεζ?ν του Game of Thrones, δεδομ?νου πω? ?ταν στην λ?στα με του? ανθρ?που? που ?θελε να σκοτ?σει.


Το φιν?λε ?φερε ?να καλ? τ?λο? για του? Σταρκ, με την ?ρυα να χαρ?ζει το δικ? τη? ταξ?δι, την Σ?νσα να γ?νεται η Βασ?λισσα του Βορρ? και τον Μπραν να εκλ?γεται Βασιλι?? των πλ?ον ?ξι βασιλε?ων αφο? ο Βορρ?? ανεξαρτητοποι?θηκε. Τι γ?νεται ?μω? με τον Τζον;

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.