ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Tarth"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Tarth. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο Σερ Quentyn Tarth ?ταν μ?λο? του ο?κου Tarth κατ? τη δι?ρκεια τη? βασιλε?α? του Daeron Targaryen. Αναφ?ρεται ω? συμμετ?χων στο Τουρνου? του Ashford, το 209 AL.

Ο ?ρχοντα? Selwyn Tarth, επ?ση? γνωστ?? ω? Evenstar, ε?ναι ο ?ρχοντα? του Evenfall Hall και επικεφαλ?? του Ο?κου των Tarth. ?χει μ?α κ?ρη την Brienne. Ε?ναι καλ?? ?νθρωπο? και κατ? την δι?ρκεια του ASOIAF ε?ναι πεν?ντα τεσσ?ρων ετ?ν. Η Brienne τον θυμ?ται με μια ν?α γυνα?κα κ?θε χρ?νο.

Ο Σερ Endrew Tarth ε?ναι μ?λο? τη? Νυχτεριν?? Φρουρ??. Μ?στερ των ?πλων στο Μα?ρο Κ?στρο. Κρ?νοντα? απ? το επ?νυμ? του ?ταν μ?λο? του ο?κου Tarth, αλλ? δεν ε?ναι γνωστ? η σχ?ση του με τον κ?ριο κλ?δο. Ο Endrew υπηρετο?σε στο Π?ργο τη? Σκι?? μ?χρι ο ?ρχοντα? Διοικητ?? Jeor Mormont τον μεταθ?σει π?σω στο Μα?ρο Κ?στρο.

Ο Galladon ?ταν ο μ?νο? γιο? του ?ρχοντα Selwyn Tarth. Π?θανε ?ταν ?ταν οκτ? ετ?ν, τ?σσερα χρ?νια μεγαλ?τερο? απ? την Brienne.Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.