ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Tully"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Tully. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

O Σερ Brynden Tully, επ?ση? γνωστ?? ω? Blackfish (Μελανιχθ??), ε?ναι ?να? ?μπειρο? μαχητ?? που εδρα?ωσε τη φ?μη του κατ? τη δι?ρκεια του πολ?μου των Ninepenny Kings. Αποδε?χθηκε πολ?τιμη βο?θεια στον Robb Stark ω? σ?μβουλο?. Το προσωπικ? του οικ?σημο αποτελε?ται απ? τα παραδοσιακ? χρ?ματα των Tully αλλ? με ?να μα?ρο ψ?ρι.

Ο Hoster Tully ?ταν επικεφαλ?? του ο?κου Tully, ?ρχοντα? του Riverrun και ?ρχοντα? Paramount τη? Τρ?αινα?. Παντρεμ?νο? με την Minisa Whent και πατ?ρα? των Edmure, Catelyn και Lysa. Αδερφ?? του Brynden Tully.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.