ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Tyrell"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Tyrell. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο Σερ Garlan Tyrell, πιο γνωστ?? ω? Garlan the Gallant ε?ναι ο δε?τερο? γιο? του ?ρχοντα Mace Tyrell και για προσωπικ? του οικ?σημο ?χει δ?ο χρυσ? τριαντ?φυλλα σε πρ?σινο φ?ντο για να δηλ?σει την ιδι?τητ? του ω? δε?τερο? γιο?.

Η Αρχ?ντισσα Janna Tyrell ε?ναι αδελφ? του Mace Tyrell και παντρεμ?νη με τον Σερ Jon Fossoway. Στα βιβλ?α βρ?σκεται στο King's Landing συνοδε?οντα? την Margaery.

Η Αρχ?ντισσα Mina Tyrell ε?ναι αδελφ? του Mace Tyrell και σ?ζυγ?? του ?ρχοντα Paxter Redwyne. ?χει δ?ο γιου?, τον Σερ Horas και τον Σερ Hobber και μια κ?ρη τη Desmera.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.