ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "WITHER"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα WITHER. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

18:07


Και επ?σημα τα γυρ?σματα του τηλεοπτικο? The Witcher του Netflix ολοκληρ?θηκαν, μετ? απ? δι?φορα ανεπ?σημα δημοσιε?ματα που ?θελαν τη παραγωγ? να γυρ?σει μερικ?? τελευτα?ε? σκην?? πριν απ? λ?γο καιρ?.

10:35


Και επ?σημα τα γυρ?σματα του τηλεοπτικο? The Witcher του Netflix ολοκληρ?θηκαν, μετ? απ? δι?φορα ανεπ?σημα δημοσιε?ματα που ?θελαν τη παραγωγ? να γυρ?σει μερικ?? τελευτα?ε? σκην?? πριν απ? βδομ?δε?. Το γεγον?? αυτ? θ?λησε να ανακοιν?σει μ?σω του Instagram λογαριασμο? του ο Henry Cavill, που υποδ?εται την live-action βερσι?ν του εμβληματικο? Geralt Of Rivia.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.