ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "e-shop"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα e-shop. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

12:00Το yessneaker.com φ?ρνει στου? φαν του μπλουζ?κια για ?λα τα γο?στα!

Δηλ?στε την π?στη σα?, τον ο?κο σα? και ?τι ?λλο μπορε?τε να φανταστε?τε με πολ? χιο?μορ, την καλ?τερη ποι?τητα και την τελευτα?α τεχνολογ?α στον χ?ρο τη? εκτ?πωση?! 

Διαλ?ξτε το μπλουζ?κι που σα? ταιρι?ζει μ?σα απο την ποικιλ?α σχεδ?ων που θα ανανε?νεται συνεχ??.
 

Για αγορ?? πατ?στε π?νω στο σ?νδεσμο ? π?νω στην κ?θε φωτογραφ?α. Για να δε?τε ολ?κληρη τη συλλογ?, του? τρ?που? αγορ?? και ?ρου? παρ?δοση? πατ?στε εδ? και εδ?.

  
You wear it or you die! :-)ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ


Starkbucks Coffee

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Λευκ?, Sport Grey -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Λευκ?, Sport Grey -> Τιμ? 15 ευρ?

Φο?τερ unisex: Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 32 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


 Stargaryen Fire and Ice

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 15 ευρ?

Φο?τερ unisex: Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 32 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
The pack survives

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Λευκ?, Μα?ρο, Sport Grey, Sky Blue, Dark Grey, Denim, Navy, Purple -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Sport Grey, Μα?ρο, Λευκ?, Atoll, Purple -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ? 
 The Iron Throne - Win or Die

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Sport Grey, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Sport Grey, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?

The Ice Dragon

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?Night's King - Alive Show

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Navy -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Navy -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Bend The Knee

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Sport Grey, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Sport Grey, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?

Φο?τερ unisex: Coming Soon!
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
 

 


Aegon Targaryen aka Jon Snow

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Bear Brown, Burgundy, Dark Grey, Denim, Khaki, Navy -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?

 
  


Tormund - How You Doin?...

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Used Yellow, Sky Blue, Sport Grey, Gold, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Used Yellow, Sport Grey, Romantic Pink, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ? 

 


Westeros Food Pyramid

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Dark Grey, Bear Brown, Denim, Navy, Pistachio, Purple, Sky Blue, Sport Grey, Used Yellow, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Romantic Pink, Pistachio, Purple, Sport Grey, Used Yellow, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ?

Φο?τερ unisex - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Royal Blue, Burgundy, Dark Grey, Navy, Purple, Heather Grey, Μα?ρο, Λευκ? -> Τιμ? 32 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


 
  
   Arya Stark - Fear Cuts Deeper

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Bear Brown, Dark Grey, Denim, Deep Red -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντoμ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Μοβ, Deep Red -> Τιμ? 15 ευρ?

Φο?τερ unisex - Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ?: 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
 

 Fight Like A Mormont


Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο, Bear Brown -> Τιμ? 15 ευρ?
Κοντoμ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Μα?ρο -> Τιμ? 15 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ? 


Mountain Bike!

Κοντομ?νικο Αντρικ? - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Pistachio, Gold, Sky Blue, Sport Grey, Used Yellow, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρ? 
Κοντομ?νικο Γυναικε?ο - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Pistachio, Romantic Pink, Pool, Sport Grey, Used Yellow, Λευκ? -> Τιμ? 15 ευρω
Φο?τερ usinex - Διαθ?σιμα χρ?ματα: Γκρι, Λευκ? -> Τιμ?: 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
 

 

 

I Survived The Battle Of The Bastards

Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ?: 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
 

Ramsies
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: KELLY GREEN, BOTTLE GREEN, USED YELLOW, ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


 
 Drogon - Fire and Blood
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?Bitch Please I'm Fabulous
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?Le Petit Bran
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: MOB, BEAR BROWN, BOTTLE GREEN, BURGUNDY, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, DENIM, NAVY, ΜΑΥΡΟ, DIVA BLUE -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?I Drink And I Know Things
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: BURGUNDY, ΜΑΥΡΟ, BEAR BROWN, USED RASBERRY, SPORT GREY, USED YELLOW -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?The North Remembers
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, SPORT GREY, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?

 


I'll Be Back
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΧΑΚΙ, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ, SPORT GREY, ΛΕΥΚΟ, SKY BLUE -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?

 The Night's KingΚοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?

noneFor Good Luck Rub My Head Or Suck My...
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


none

Kitchen Nightmare
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, BEAR BROWN, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, DENIM -> Τιμ? 15 ευρ?
Ποδι? μαγειρικ??: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


none
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΙ

Stark - Winter Is Coming
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 15 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ ->
Τιμ? 18 ευρ?

Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ?: 32,00 ευρ?
Ζακ?τα φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ -> 34,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 1 χρ?ματο?, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα.

nonenone
nonenone

Targaryen - Fire And Blood

Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 15,00 ευρω
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 18,00 ευρω
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Ζακ?τα φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα ΜΑΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 34,00 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?

Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 2 χρωμ?των, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα


none
nonenone

Martell - Unbowed Unbent Unbroken

Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: USED YELLOW,APRICOT -> Τιμ? 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΚΙΤΡΙΝΟ -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 1 χρ?ματο?, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα
none
Lannister - Hear Me Roar
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: BURGUNDY, ΜΑΥΡΟ, BOTTLE GREEN, DENIM ->
Τιμ? 15,00 ευρ?

Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: BURGUNDY, ΜΑΥΡΟ, BOTTLE GREEN, DENIM ->
Τιμ?: 18,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα:
BURGUNDY, ΜΑΥΡΟ, DENIM -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Ζακ?τα φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΝΑVY -> Τιμ? 34,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 1 χρ?ματο?, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα.

nonenone
 nonenone
none
Greyjoy - We Do Not Sow
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: LIGHT NAVY, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ROYAL BLUE, LIGHT NAVY, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?

Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ROYAL BLUE, LIGHT NAVY, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ?: 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 2 χρωμ?των, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα

none

 


Stannis Baratheon

Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: USED YELLOW -> Τιμ? 15 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ -> Τιμ? 18 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 2 χρωμ?των, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

I Will Kill Everyone You Love
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη 
εδ?

 


Summer is coming
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ATOLL -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Παιδικ? κοντομ?νικο : Διαθ?σιμα χρ?ματα: ATOLL -> Τιμ? 13,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
And Now My Watch Beggins
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?

Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 30,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?
Thug Life
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: USED YELLOW, ΜΑΥΡΟ, BEAR BROWN, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, DEEP RED, ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?Squidward Greyjoy!
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: NAVY, DENIM, ΜΑΥΡΟ -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, NAVY -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?Gregor Clegane
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, SKY BLUE, USED YELLOW, DENIM, AZURE, ATOLL ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Hodor Smash!
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ, USED RASPBERRY, BURGUNDY, SKY BLUE, USED YELLOW, BOTTLE GREEN -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ, BOTTLE GREEN -> Τιμ? 18,00 ευρ?

Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΧΑΚΙ, ΛΕΥΚΟ, VERY TURQUOISE -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ? 


 
Daenerys Stormborn
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, USED YELLOW, SKY BLUE ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?

Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?

Fuck the King
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΚΑΦΕ, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, BOTTLE GREEN, LIGHT NAVY ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα:
ΜΑΥΡΟ, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ, BOTTLE GREEN, LIGHT NAVY -> Τιμ?: 18,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, LIGHT NAVY -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


The Dwarf, The Cripple & The Mother Of Madness
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ, USED YELLOW -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ANOIXTO ΓΚΡΙ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ? 
The Net is Dark and Full of Spoilers
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 2 χρωμ?των, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα

 
The Kingslayers Brothers
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Αντρικ? Νο. S-XXL
Γυναικε?ο Νο. S-XL
Αγορ? Στε?λτε μα? μ?νυμα

Sorry Ladies, I'm In The Night's Watch
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ -> Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ, ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 32,00 ευρ?
Ζακ?τα φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 34,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


none
Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 1 χρ?ματο?, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα
none

noneThe Night Is Dark And Full Of Terrors
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, DARK GREY, DIVA BLUE, LIGHT NAVY ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα:
ΜΑΥΡΟ, DARK GREY, LIGHT NAVY -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, LIGHT NAVY -> Τιμ? 32,00 ευρ?

Αγορ? και μεγ?θη εδ?

Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με χρ?ση κοπτικο? βινυλ?ου 1 χρ?ματο?, για μεγ?λη αντοχ? και υψηλ? ποι?τητα

 nonenone
 
  
Valar Morghulish
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: USED YELLOW, PISTACHIO, ROMANTIC PINK, ΛΕΥΚΟ ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Φο?τερ: Διαθ?σιμα χρ?ματα: VERY TOURQUOISE, GOLD, ΛΕΥΚΟ - Τιμ? 32,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


none
Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με τη μ?θοδο τη? θερμομεταφορ??, με το καλ?τερο υλικ? τη? αγορ??. Η πολ? λεπτ? του υφ?, δ?νει αν?λαφρο αποτ?λεσμα που ξεχωρ?ζει, ακ?μα και σε σχ?δια μεγ?λη? επιφ?νεια?. Λ?γω τη? ελαστικ?τητ?? του, δεν 'σπ?ει' με τα συνεχ? πλυσ?ματα. Tα μελ?νια ε?ναι οικολογικ? και προσδ?δουν ζωντ?νια, φωτειν?τητα και εξαιρετικ? αντοχ? στο χρ?νο
nonenone
  nonenone
 
All Men Must Die
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: SKY BLUE, SPORT GREY, USED YELLOW, ΛΕΥΚΟ->
Τιμ?: 15,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΛΕΥΚΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Αγορ? και μεγ?θη εδ?


Το μπλουζ?κι αυτ? τυπ?νεται με τη μ?θοδο τη? θερμομεταφορ??, με το καλ?τερο υλικ? τη? αγορ??. Η πολ? λεπτ? του υφ?, δ?νει αν?λαφρο αποτ?λεσμα που ξεχωρ?ζει, ακ?μα και σε σχ?δια μεγ?λη? επιφ?νεια?. Λ?γω τη? ελαστικ?τητ?? του, δεν 'σπ?ει' με τα συνεχ? πλυσ?ματα. Tα μελ?νια ε?ναι οικολογικ? και προσδ?δουν ζωντ?νια, φωτειν?τητα και εξαιρετικ? αντοχ? στο χρ?νο.

nonenone
  noneGoT GR Fans Sigil
Κοντομ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ -> Τιμ? 12,00 ευρ?
Μακρυμ?νικο: Διαθ?σιμα χρ?ματα: ΜΑΥΡΟ -> Τιμ? 18,00 ευρ?
Αντρικ? Νο. S-XXL
Γυναικε?ο Νο. S-XL

Αγορ? Στε?λτε μα? μ?νυμαΓια πληροφορ?ε? ? απορ?ε? στε?λτε μα? μ?νυμα στο e-mail ? στο Facebook


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.